home - meerjaren onderhoud

Om ervoor te zorgen dat uw pand zijn waarde behoudt, is onderhoud aan het hele pand noodzakelijk. Het is belangrijk onderhoud op tijd uit te voeren. Daarmee blijven de gemeenschappelijke onderdelen van uw pand in goede conditie en behoudt het pand zijn waarde.
Uitstel van onderhoud kost u extra geld.
In het onderhoudsplan staat welk onderhoud de komende vijf tot tien jaar nodig is en wat dat gaat kosten.

Met een MOP weet u hoeveel u moet sparen voor onderhoud.
Zo worden de kosten gelijkmatig gespreid en voorkomt u dat u plotseling hoge kosten heeft.
Een MOP kan door ons worden gemaakt.
Wij komen bij u langs om het pand te inventariseren en te bekijken en stelt vast welk onderhoud er nodig is.

In een meerjarenonderhoudsplan staan drie soorten onderhoud:
  • Achterstallig onderhoud dat direct moet worden gedaan.
  • Regelmatig onderhoud dat steeds terugkomt, bijvoorbeeld schilderwerk om de drie tot vijf jaar.
  • Groot onderhoud dat om de zoveel jaar nodig is, bijvoorbeeld het dak om de twintig jaar.


  • Klik hier voor een voorbeeld van een meerjarenonderhoudsplan (MOP).
    Voor een nadere toelichting en/of meer informatie kunt u ons telefonisch bereiken op 0592-543191
    of per email op info@jansenadvies.nl