home - bouwaanvragen

Als u gaat bouwen of verbouwen krijgt u te maken met bouwregelgeving. Deze regels zijn grotendeels gebaseerd op de Woningwet.
Er zijn nogal wat van die bouwregels en de relatie tussen deze regels is niet voor iedereen duidelijk. De Bouwgids geeft een overzicht van de verschillende bouwregels en de samenhang ertussen.

De Woningwet kent drie categorieŽn bouwwerken: bouwvergunningvrij, licht-bouwvergunningplichtig en regulier bouwvergunningplichtig. In Bouwvergunningen online kunt u snel zien of u een bouwvergunning nodig heeft en zo ja, welke. Als u gaat (ver)bouwen moet u altijd voldoen aan het Bouwbesluit. In dit besluit staan technische minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en milieu. Ook kunt u te maken krijgen met bijvoorbeeld eisen van welstand, sloopvergunning en het bestemmingsplan.

U merkt wel dat u aan een groot aantal eisen moet voldoen.
Wij hebben de nodige ervaring in deze zaken, dus het is bij ons in goede handen.

 Complete bouwaanvragen.
  • aanvraag bouwvergunning
  • benodigde bestektekening
  • benodigde constructie tekeningen berekening
  • bestek


  • Klik hier voor een voorbeeld van een aanvraag bouwvergunning.


    Voor een nadere toelichting en/of meer informatie kunt u ons telefonisch bereiken op 0592-543191
    of per email op info@jansenadvies.nl